Dinsdag 6 februari : Dikketruiendag op onze school !

Beste ouders,
In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken dan ook met onze leerlingen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt.
Bij hoge temperaturen worden steden, gemeenten en scholen door al het beton al snel plaatsen waar de temperatuur 7 tot 8 graden hoger ligt dan op het platteland. Bovendien is het risico op wateroverlast groot, omdat regenwater er te snel wegvloeit.
Onze school wil deze nadelige klimaateffecten tegengaan door op maandag 6 februari 2018 voor de eerste maal deel te nemen aan ‘Dikketruiendag’. Door een trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en tonen we dat we inspanningen willen leveren om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken. Graag vragen wij dan ook aan de leerlingen om op die dag een extra warme trui aan te doen. Deze trui moet voor één keer niet in de uniformkleuren zijn. Voor de andere kleren (broek, schoenen) blijft de uniformcode wel van toepassing.
Meer info over de Dikketruiendag campagne vindt u op www.dikketruiendag.be.
Milieuvriendelijke groeten,
De directie : L. Zomers
De leerkrachten Nederlands van het 4e jaar : P. Borgugnons, M.N. Loyen en A. Kremer

Chers Parents,
Le mardi 6 février 2018, le Lycée Maria Assumpta participera à la “journée du gros pull.” L’école diminuera le chauffage pendant une journée ! Veillez donc bien à ce que votre enfant porte un gros pull. Attention, celui-ci peut être de n’importe quelle couleur mais le reste de l’uniforme reste de rigueur ce jour-là.
Il s’agira donc d’une journée de sensibilisation aux problèmes environnementaux générés par l’homme. Cette action s’inscrit dans un projet mené par les élèves de 4e année en néerlandais grâce auquel vos enfants réfléchiront aux actions que nous pouvons mener pour sauvegarder notre terre. Vous trouverez ci-dessous la lettre d’information en néerlandais.
Notre Lycée n’a de cesse de former ses élèves afin qu’ils deviennent des citoyens responsables et engagés, en voici encore une illustration. Ensemble, luttons contre le réchauffement climatique !
Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien,
L. Zomers, directeur
Les professeurs de langues de 4e année : P. Borgugnons, M.N. Loyen et A. Kremer